Technologieën

Machine Learning

Machine learning is een collectie aan technieken, gebaseerd op onderliggende statistiek, die in staat zijn om in data patronen te herkennen en daar zelf conclusies uit te trekken, zonder dat er in dat proces menselijk handelen aan te pas komt. Kortom, met machine learning stellen we een machine in staat om zelf te leren. Een belangrijke eigenschap van deze techniek, is dat het typisch beter werkt naarmate er meer data beschikbaar zijn en de techniek zich automatisch aan kan passen aan nieuwe patronen. Bovendien is het steeds eenvoudiger om machine learning ‘plug-and-play’ in te zetten.

Data Science

Data Science wordt ingezet om in (on)gestructureerde data inzichten te verkrijgen. Voordat Data Science-methoden zoals statistiek, classificatie en clusteranalyses kunnen worden toegepast, is het belangrijk dat data uit de verschillende bronnen worden ontsloten en opgeschoond. Data Science maakt mogelijk om vanuit verschillende perspectieven naar grote hoeveelheden data te kijken. Bovendien kunnen met Data Science-methodieken patronen worden ontdekt of inzichten worden verworven die door een mens niet kunnen worden waargenomen. Kortom, Data Science helpt ons om de juiste inzichten te krijgen in processen, gedrag van klanten en onderliggende verbanden.

Deep Learning

Deep learning is een specifieke machine learning techniek. Het is geïnspireerd op de werking van menselijke hersenen: een netwerk van neuronen die, op basis van aangeboden informatie, signalen aan elkaar doorgeven. Het grote verschil met andere machine learning technieken is dat deep learning heel goed blijkt in het herkennen van complexe patronen met veel ‘ruis’, zoals afbeeldingen, video en audio.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Zie onze privacy policy.