Van A naar Eerder

Eerder herkennen van ongevallen dankzij Artificial Intelligence

Jaarlijks staan automobilisten op Nederlandse wegen 63 miljoen uur in de file. Een aanzienlijk deel daarvan wordt veroorzaakt door ongevallen op de weg. Bij elkaar levert dat een kostenpost op van miljarden euro’s per jaar. Om die kosten te verminderen, ligt er een grote kans bij efficiënt gebruik van beschikbare data. SIMON ontwikkelde daarom voor Stichting Incident Management Nederland een Artificial Intelligence systeem. 

 

Kostenbesparing dankzij locatiegegevens

Als er een ongeval is gebeurd, wordt daarvan vaak telefonisch melding van gemaakt. Deze meldingen komen binnen bij Stichting IMN, die er vervolgens voor zorgt dat een bergingsbedrijf naar het ongeval toe gaat. Elke minuut dat een berger eerder bij een ongeval ter plaatse kan zijn, is cruciaal en levert bovendien een kostenbesparing voor de samenleving op. Om ongevallen op de weg significant sneller te kunnen detecteren, ontwikkelde SIMON een Artificial Intelligence systeem op basis van machine learning technieken. Primair analyseert het systeem datapunten uit locatiegegevens van weggebruikers. Vervolgens stelt het AI-systeem zelfstandig aan de hand van het patroon van de locatiegegevens vast of er een ongeval is gebeurd en of er een bergingsbedrijf naartoe moet gaan.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Zie onze privacy policy.